Dokumenty zverejňujeme TU na eGov Zmluvy od 1.4.2022

 

 Zverejňovanie zmlúv, dodatkov k zmluvám, faktúr a objednávok
Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Objednávky