Územný plán obce

Opätovné prerokovanie Návrhu územného plánu obce z dôvodu úpravy záväznej časti

Oznámenie o prerokovaní

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

 Súhrnná správa

  Záväzná časť

 VÝKRESY:

   1   2   3   4   5   6 

______________________________________________________________________________________________