Starosta obce

starosta

Mgr. Peter Konečný
starosta obce Chminianska Nová Ves

vek: 54 rokov
stav: ženatý
vzdelanie: vysokoškolské
3. volebné obdobie

kontakty: 051/7958510, 0911 496 026