Starosta obce

starosta

Mgr. Peter Konečný
starosta obce Chminianska Nová Ves

vek: 53 rokov
stav: ženatý
vzdelanie: vysokoškolské

3. volebné obdobie