kostol4Farnosť Chminianska Nová Ves existovala už v 13. storočí. Dozvedáme sa to z listiny, ktorá sa zachovala z 23. februára 1248, v ktorej sa spomína farnosť Nová Ves. Je to zároveň prvá písomná zmienka o obci. 
Zmienka pochádza od historika Marsinu, ktorý v diele nazvanom Codex diplomaticus et epistolaris Slovacie spomína farnosť, patriacu do Jágerského biskupstva, za panovania uhorského kráľa Bellu IV. 
Keď v roku 1804 vznikla Košická diecéza, Chminianska Nová Ves bola uvedená ako Capelania localis (miestna kaplánka), ktorá nemala právomoci farnosti. Zanikla roku 1805 a stala sa súčasťou farnosti Svinia ako filiálka.
Znovuzriadená farnosť bola 1. januára 1998 košickým arcibiskupom–metropolitom, Mons. Alojzom Tkáčom, s úmyslom „... aby bolo lepšie postarané o duchovné potreby veriacich ...“, ako sa hovorí v ustanovujúcom dekréte. 
Do farnosti boli zaradené bývalé filiálky farnosti Križovany a to Chmiňany a Ondrašovce. Treťou filiálkou je Bunde, ako miestna časť Chminianskej Novej Vsi.


fara01

Farnosť patrí do Košickej arcidiecézy, Sabinovského dekanátu a je zasvätená Obráteniu sv. Pavla, čo je titulom farského kostola.
Prvým správcom novozriadenej farnosti bol vdp. Miloslav Janovčík, ktorý tu pôsobil v rokoch 1998 až 2006. Druhým kňazom bol ThDr. Daniel Mikula, PhDktorý vo farnosti pôsobil v rokoch 2006 až 2021.
V súčasnosti je vo farnosti duchovným správcom ThLic. Jozef Hvišč.

 

Kontakt:

Rímskokatolícky farský úrad
Chminianska Nová Ves 28
082 33 Chminianska Nová Ves

Pre pastoračné a s nimi súvisiace záležitosti vo farnosti použite farské tel. číslo pevnej linky pre hovory : 051/ 7795 191,
mobilné číslo pre sms správy a odkazy : 0944 928 129

Galéria

kostol1
kostol10
kostol11
kostol12
kostol13
kostol14
kostol15
kostol16
kostol2
kostol3
kostol4
kostol5
kostol6
kostol7
kostol8
kostol9