V Y H L Á S E N I E  M I M O R I A D N E J  S I T U Á C I E


Zároveň dávame do pozornosti link na stránku ,,Zásahový tím pre medveďa hnedého,,, kde sú informácie, čo robiť v prípade stretu s medveďom, ako predísť stretom s medveďom a pod.

https://zasahovytim.sopsr.sk/

Dôležité konatakty v prípade vzniku mimoriadnej udalosti týkajúcej sa medveďa hnedého sú čísla 112 a 158.

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.