Informácie pre voliča v slovenskom jazyku

Informácie pre voliča v anglickom jazyku

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.