Vyzývame občanov, ktorí nemajú zaplatené miestne dane a poplatky do roku 2023, aby ich uhradili v čo najkratšom čase na účet obce:

IBAN: SK46 0900 0000 0051 9860 6990  alebo  v hotovosti do pokladne obce.

Zároveň oznamujeme daňovníkom, ktorým nastali zmeny počas roka 2023, čo sa týka predaja, nadobudnutia nehnuteľností, vlastníctva psov a ktorí chcú požiadať o úľavu z poplatkov z dôvodu nezdržiavania sa v mieste trvalého bydliska viac ako 90 dní, že títo majú povinnosť nahlásiť zmeny do 31.1.2024. V opačnom prípade im úľavy nebudú poskytnuté.

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.