Vážení občania,
oznamujeme Vám nové číslo účtu obce na platenie daní a poplatkov:

SK46 0900 0000 0051 9860 6990

 

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.