Výzva vlastníkom tých nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.