Oznam o zbere komunálneho odpadu

V obci bol zavedený zber komunálneho odpadu formou zberných nádob - čiernych 120 l označených obecným symbolom. Preto upozorňujeme občanov obce, že firma KOSIT bude vyprázdňovať iba tieto nádoby 120 l označené obecným symbolom. Nebude zbierať odpad pri zberných nádobách. Právnickým osobám, podnikateľom budú vyvážať komunálny odpad aj naďalej podľa dohodnutých podmienok. Občania obce, ktorí majú viac komunálneho odpadu než je objem zbernej 120 l nádoby, môžu si prísť zakúpiť na Obecný úrad vrece na jednorazové použitie označené logom zberovej spoločnosti v cene 1,80 €/vrece. Triedené zložky (plasty, sklo a papier) sa naďalej budú vyvážať zaužívaným spôsobom podľa harmonogramu zberu.

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.