Zdravotná starostlivosť

MUDr. Milan Žonca- praktický lekár pre dospelých

Tel: 051/7795236

MUDr. Alica Rothová- všeobecný lekár pre deti a dorast- pediater

Tel: 051/7795792

MUDr. Mária Butkovičová- všeobecný lekár pre deti a dorast- pediater

Tel: 051/7795117

MUDr. Silvia Kravcová- zubná ambulancia

Tel: 051/7795209

Lekáreň Emina

Tel: 051/7795311 

Mgr. Cyril Grus - fyzioterapeut

Tel: 0917 886 902