Spoločenské organizácie

OŠK  SOKOL Chminianska Nová Ves

MO SČK Chminianska Nová Ves

DHZ Chminianska Nová Ves

Slovenský zväz záhradkárov ZO Chminianska Nová Ves

Pozemkové spoločenstvo PANKOVEC