Spoločenské organizácie

 

OŠK  SOKOL Chminianska Nová Ves
www.facebook.com/Chmin.N.Ves/

 

MO SČK Chminianska Nová Ves

Program Oblastnej bežeckej ligy 2019

 

DHZ Chminianska Nová Ves
www.facebook.com/DHZ-Chminianska-Nova-Ves

 

Slovenský zväz záhradkárov ZO Chminianska Nová Ves

 

Pozemkové spoločenstvo PANKOVEC