Oznam o prenájme a prevádzkovaní nebytových priestorov - bar na ihrisku

Obec Chminianska Nová Ves oznamuje záujemcom o prenájom a prevádzkovanie nebytových priestorov - bar na futbalovom ihrisku, že svoje ponuky a zámer na prevádzkovanie priestorov nech doručia na adresu: Obecný úrad Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chminianska Nová Ves v termíne do: 14.6.2023  v zalepenej obálke s označením: ,,Prenájom nebytových priestorov - bar na futbalovom ihrisku,,. Cena prenájmu je stanovená vo výške 450€/mesačne. Bližšie informácie na OcÚ Chminianska Nová Ves, kontakt: 0911 912 920.

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.