Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: ,,Miestna komunikácia pod Škverkami v obci Chminianska Nová Ves,,

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.