OZNAM

   Obec Chminianska Nová Ves týmto vyzýva svojich občanov, aby šetrili s pitnou vodou nakoľko je extrémne sucho, z čoho vyplýva aj nedostatok vody v studniach. Preto je potrebné obmedziť polievanie záhrad a napĺňanie bazénov zo studní, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody. Taktiež Vás vyzývame, hoci momentálne neprší, aby ste dažďovú vodu zo striech svojich stavieb (domov, garáží ....) neodvádzali do miestnej kanalizácie a ani na miestne komunikácie. Dažďová voda zo stavieb má byť zvedená iba na pozemok, na ktorom je stavba  postavená.

   Zároveň oznamujeme občanom, že sú rozbehnuté prípravné práce na výstavbu verejného vodovodu pre našu obec a pre obce Chmiňany a Chminianske Jakubovany. Budúci verejný vodovod bude napojený na prešovský vodovod, ktorý má svoju vetvu až v obci Svinia. Bude to nejaký čas trvať, než sa celá stavba vodovodu zrealizuje, no zainteresované obce Chminianska Nová Ves, Chmiňany a Chminianske Jakubovany spolu s projektantom pracujú na procese príprav na vydanie územného rozhodnutia pre výstavbu verejného vodovodu pre spomínané obce.

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.