Návrh VZN č.2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.