Oznámenie

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 31.5.2021 sa v našej obci začínajú výkopové práce z dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete, výmeny starých stĺpov za nové a výmeny starých domových prípojok. Nové stĺpy sa umiestnia na vyznačených miestach a musia byť na tom istom pozemku ako sú tie staré, preto bude potrebný vstup na pozemok za účelom výkopových a elektromontážnych prác. Staré stĺpy sa zdemontujú po preložení vedenia a všetkých elektrických prípojok na nové stĺpy.

Termín stavania stĺpov:

  • 2.6.2021 - čas vypnutia el. energie od 8,00 do 16,00 hod.

Termíny elektromontážnych prác:

  • 4.6.2021 - čas vypnutia el. energie od 8,00 do 16,00 hod.
  • 7.6.2021 - čas vypnutia el. energie od 8,00 do 16,00 hod.
  • 8.6.2021 až 11.6.2021 - rekonštrukcia domových prípojok
  • 25.6.2021 a 28.6.2021 - demontáž starých stĺpov

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.