Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.