Odpredaj komunálnej techniky

Obec Chminianska Nová Ves oznamuje, že ponúka na predaj komunálnu techniku - autá - UNIKOM 30.

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.