Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje opakované začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.