Pozastavenie odvozu triedeného zberu (plasty,sklo,papier)

Oznamujeme občanom, že v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami firma KOSIT pozastavuje vykonávanie triedeného zberu (plasty, sklo, papier) v našej obci do 31.3.2020. Zber a odvoz komunálneho odpadu (čierne nádoby) pokračuje podľa harmonogramu.

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.