Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.