Návrh záverečného účtu obce Chminianska Nová Ves za rok 2018

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.