Oznámenie

Obec Chminianska Nová Ves oznamuje záujemcom o prenájom a prevádzkovanie nebytových priestorov - bar na futbalovom ihrisku, že svoje ponuky - svoj zámer na prevádzkovanie priestorov, aj finančné ponuky za prenájom nech doručia na adresu: Obecný úrad Chminianska Nová Ves 32 do 23.4.2019 v zalepenej obálke s označením: Prenájom nebytových priestorov - bar na futbalovom ihrisku

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.