OZNAM

Vážení občania

Oznamujeme Vám, že od 1.2.2019 je v platnosti nový zvozový kalendár firmy KOSIT na rok 2019 pre Obec Chminianska Nová Ves.

Zvozový kalendár 2019

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.