Oznam o triedenom zbere

Vážení spoluobčania

Do Vašich domácností boli doručené vrecia na triedený zber odpadu spolu so zvozovým kalendárom. Vrecia na triedený zber sú na viacnásobné použitie. Žlté vrecia slúžia na zber plastov, plechoviek od potravín aj VKM - tetrapackov. Zelené vrecia slúžia na zber skla. Modré vrecia sú na papier a lepenku. Na zvozovom kalendári je podrobný rozpis aký triedený odpad patrí do jednotlivých farebných vriec. Termíny zvozu triedeného odpadu vo zvozovom kalendári sú záväzné. Vrecia s odpadom je potrebné vyložiť pred bránu domu v deň zberu do 6,00 hod.
Ostatný komunálny odpad sa zatiaľ  realizuje tak, ako doteraz do veľkoobjemových kontajnerov.
V prípade nejasností ohľadom zberu odpadu sa môžete prísť informovať cez pracovnú dobu na Obecný úrad.

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.