Opätovné prerokovanie Návrhu územného plánu obce Chminianska Nová Ves z dôvodu úpravy záväznej časti

Oznámenie o prerokovaní

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Súhrnná správa

Záväzná časť

VÝKRESY:

 1   2   3   4   5   6

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.