Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Informácie mailom

Informácie o diani v obci môžete odteraz dostávať aj priamo do svojej e-mailovej schránky.